Siirry sisältöön

Jätemateriaalin hyötykäyttö

Energiajae (yritykset) lajitellaan ja murskataan Salossa energiajakeen vastaanotto- ja lajitteluhallissa. Murskaamalla valmistamme energiajakeesta kierrätyspolttoainetta, joka toimitetaan luvanvaraisille kattilalaitoksille.

Purkupuu ja vanhat puiset kalusteet lajitellaan ja murskataan hakkeeksi, jota voidaan käyttää joko osana kierrätyspolttoainetta tai sellaisenaan puuhakkeena. Puuhakkeen toimitamme luvanvaraisille lämpölaitoksille.

Puhdas puu haketetaan sopivaan palakokoon lajittelulaitoksessamme Salon Metsäjaanussa ja toimitetaan paikallisille lämpölaitoksille.

Biojäte toimitetaan Korvenmäen jäteasemalle Saloon.

Rakennusjäte lajitellaan ja seulotaan lajittelulaitoksessamme. Tuotantolinjaston, joka koostuu erilaisista murskaimista, erottelijoista, seuloista ja magneeteista, avulla pystytään erottelemaan erilaiset jätepartikkelit toisistaan ja näin saamaan kaikki hyödynnettävä materiaali talteen. Yli 90% jätepartikkeleista saadaan hyötykäyttöön. Prosessin ansioista keräämästämme jätteestä yhä pienempi osuus päätyy kaatopaikalle.

Polttokelpoinen jäte toimitetaan jatkokäsittelyyn.

Keräyspaperi ja – pahvi toimitetaan paperi ja kartonkiteollisuuden raaka-aineeksi.

Tietosuojattu arkistomateriaali murskataan säännösten mukaisesti tiettyyn palakokoon ja toimitetaan uusiopaperin raaka-aineeksi.

Metallit toimitetaan lajittelun kautta yhteistyökumppanille uusioraaka-aineeksi.

Pakkauslasi toimitetaan jatkokäsittelyyn.

Tasolasi (yritykset) Lasiteollisuudelle.

Akut toimitetaan kierrätykseen.

Kirkas muovi erilliskerätään ja toimitetaan yhteistyökumppaneille, jotka toimittavat sen edelleen vientiin uusiokäyttöä varten

Sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja loisteputket  kerätään Ser-pisteeseen, josta ne toimitetaan tuottajayhteisöjen kautta hyötykäyttöön.

Vaaralliset jätteet yrityksiltä keräämämme ja vastaanottamamme vaaralliset jätteet kuljetetaan luvanvaraisille yhteistyökumppaneille uusiojalostukseen.

Kipsilevy Teollisuuden raaka-aineeksi.

Saniteettiposliini Teollisuuden raaka-aineeksi.